• Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Covid-19 salgını nedeniyle süresi dolan Sertifikaların Sürelerinin uzatılması

Covid-19 salgını nedeniyle süresi dolan Sertifikaların Sürelerinin uzatılması

Bilindiği üzere, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu eğitimleri sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Bakanlıkça düzenlenen sertifikaların; ilgi (b) Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fikrasında yer alan "Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıtina uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirlmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürenin son günü hafta sonu veya resmi tatil olması durumunda bu süre ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır." hüküm gereğince iki yıllık süre içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Covid-19 salgını sebebiyle alınan kararlar sonucu sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar ile ülkemiz dışında bulunup seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemeyenlerden sürücü sertifikasını dönüştürmesi için verilen iki yıllık sürenin bitim tarıhı aşağıda belirtilen tarihler arasında olması nedeniyle sürücü belgesine dönüştüremeyen vatandaşlarımızdan;

1- 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların 21 Mart 2020 ile 10 Haziran 2020 tarihleri arasında,

2- Yirmi yaş ve altında olanların 4 Nisan 2020 ile 2 Haziran 2020 tarihleri arasında,

3- On sekiz yaş ve altında olanların 4 Nisan 2020 ile 10 Haziran 2020 tarihleri arasında,

4- Yurt dışında bulunanlardan yurt dışından uçuş yasaklarının başladığı 14 Mart 2020 tarıhı ile bulunduğu ülke yetkililerince yurt dışı uçuşlara izin verildiği tarihler arasında

belirtilen bu kısıtlamalar kapsamında olduğunu belgelendirenlere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı doğrultusunda 31/12/2020 tarihine kadar sertifikalarını sürücü belgesine dönüştürme hakkı verilmesi ilgi (a) Makam oluru ile uygun görülmüştür.

Yazının tamamı için tıklayın


MENÜ


SINAVLAR