Sivas IŞIK Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu

2018 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2018 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav ve Klasik Sınav) 75,00
Direksiyon Sınav Ücreti 100,00
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası (Sivas ili için geçerlidir) 10,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 159,00
A, A1, A2, F, B Engelli Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 164,40
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 495,70
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 827,00

2018 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 80,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 159,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 827,00

2018 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 80,00
SRC Belgesi Kart Ücreti 19,00

Harç Ücretleri ve Sürücü Belgesi Kart Ücreti Maliyeye veya Halkbanka yatırılmaktadır. Emniyet Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Maliye Bakanlığı Tarafından 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 80 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere trafik harçları 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 (on dört virgül kırk yedi) oranında artırılmıştır.
30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 56 Sıra No'lu Genel Tebliği ile 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Değerli Kağıtlardan olan Sürücü belgesi kart ücreti arttırılmıştır.

Önceki Yıllara ait Harç ve Sınav Ücretleri

MENÜ


SINAVLAR