Sivas IŞIK Sürücü Kursu ve Operatörlük Kursu

2017 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2017 YILI HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav ve Klasik Sınav) 70,00
Direksiyon Sınav Ücreti 80,00
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 80,00
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası (Sivas ili için geçerlidir) 10,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 139,00
A, A1, A2, F, B Engelli Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 143,70
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 433,10
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 722,50

Harç Ücretleri ve Sürücü Belgesi Kart Ücreti Maliyeye veya Halkbanka yatırılmaktadır. Emniyet Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Maliye Bakanlığı Tarafından 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere trafik harçları 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksen üç) dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.
21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 52 Sıra No'lu Genel Tebliği ile 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Değerli Kağıtlardan olan Sürücü belgesi kart ücreti arttırılmıştır.

Önceki Yıllara ait Harç ve Sınav Ücretleri

MENÜ


SINAVLAR