2017 yılı trafik harçları açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı Tarafından 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere trafik harçları 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksen üç) dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

2017 yılı Harç ve Sınav Ücretleri


MENÜ


SINAVLAR